+86 13285944213 E-mail: chenfei026@163.com
6ES7315-2AH14-0AB0 CPU

6ES7315-2AH14-0AB0 CPU

SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 帶 MPI 的中央處理器 集成電源 24V DC 工作存儲器 256 KB 2個(gè) DP-Master/Slave 接口 需要微型存儲卡
SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 帶 MPI 的中央處理器 集成電源 24V DC 工作存儲器 256 KB 2個(gè) DP-Master/Slave 接口 需要微型存儲卡

請填寫(xiě)下表與我們聯(lián)系。

* 留言
查詢(xún)必須在10到3000個(gè)字符之間!
* 您的姓名:
名稱(chēng)必須在3到32個(gè)字符之間!
* 您的郵箱:
E-Mail 地址格式無(wú)效!
您的電話(huà):
提交