+86 13285944213 E-mail: chenfei026@163.com
6ES7315-2EH14-0AB0

6ES7315-2EH14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央處理器,帶 384 KB 工作存儲器, 1 個(gè) MPI/DP 12MBit/s 接口, 2 個(gè) 以太網(wǎng) PROFINET 接口, 帶雙端口交換機, 需要微型存儲
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央處理器,帶 384 KB 工作存儲器, 1 個(gè) MPI/DP 12MBit/s 接口, 2 個(gè) 以太網(wǎng) PROFINET 接口, 帶雙端口交換機, 需要微型存儲

請填寫(xiě)下表與我們聯(lián)系。

* 留言
查詢(xún)必須在10到3000個(gè)字符之間!
* 您的姓名:
名稱(chēng)必須在3到32個(gè)字符之間!
* 您的郵箱:
E-Mail 地址格式無(wú)效!
您的電話(huà):
提交