+86 13285944213 E-mail: chenfei026@163.com
6ES7513-1AL02-0AB0 CPU

6ES7513-1AL02-0AB0 CPU

SIMATIC S7-1500,CPU 1513-1 PN,中央處理單元,工作存儲器 300 KB 用于程序,1.5 MB 用于數據,1.接口:PROFINET IRT,帶 2 端口開(kāi)關(guān),40 NS 位性能,需要 SIMATIC 存儲卡
SIMATIC S7-1500,CPU 1513-1 PN,中央處理單元,工作存儲器 300 KB 用于程序,1.5 MB 用于數據,1.接口:PROFINET IRT,帶 2 端口開(kāi)關(guān),40 NS 位性能,需要 SIMATIC 存儲卡

請填寫(xiě)下表與我們聯(lián)系。

* 留言
查詢(xún)必須在10到3000個(gè)字符之間!
* 您的姓名:
名稱(chēng)必須在3到32個(gè)字符之間!
* 您的郵箱:
E-Mail 地址格式無(wú)效!
您的電話(huà):
提交